ชุดสี

ชุดสีที่มีอยู่ทั้งหมดสำหรับข้อมูลเรดาร์ในอดีตและในอนาคต สำหรับข้อมูลดาวเทียมอินฟราเรด ตอนนี้มีชุดสีเริ่มต้นเพียงแค่ (0) แบบเท่านั้น

สีชื่อ
0BW ขาวดำ: ค่า dBZ
1ต้นฉบับ
2สีน้ำเงินสากล
3TITAN
4The Weather Channel (TWC)
5Meteored
6NEXRAD Level III
7Rainbow @ SELEX-IS
8Dark Sky

ค่า dBZ ขาวดำ

แสดงค่า dBZ ดิบที่เริ่มต้นจาก -31 dBZ (ค่าคอมโพเนนต์สีแดงของพิกเซล “1”) และสิ้นสุดที่ 95 dBZ (ค่า “127”) กับ dBZ 1 ระดับ (ดูที่ตารางด้านล่าง) หากเลือกตัวเลือกหิมะ บิตแรกในไบต์สีย่อยจะแสดงมาสก์หิมะ ตัวอย่างเช่น หากองค์ประกอบสีแดงคือ 175 แสดงว่าหิมะมีค่าการสะท้อน 15 dBZ 175 & 128 = 128 - มาสก์หิมะ 175 & 127 = 47 - ค่าพิกเซลสีแดง 47 - 32 = 15 dBZ. หากพิกเซลโปร่งใส จะไม่มีข้อมูลสำหรับมันหรือ -32 dBZ

ค่าพิกเซลDBZประเภทฝน
0ไม่​พบ​ข้อมูลฝน
1-31 dBZฝน
2-30 dBZฝน
ฝน
12694 dBZฝน
12795 dBZฝน
128ไม่​พบ​ข้อมูลหิมะ
129-31 dBZหิมะ
หิมะ
25595 dBZหิมะ

ตารางสีสำหรับชุดสีแต่ละแบบ

รูปแบบสีคือ HEX RGBA สามารถดาวน์โหลดชุดสีทั้งหมดได้เป็นไฟล์ CSV

dBZฝนหิมะ
โลโก้ RainViewer RainViewer