การระบุแหล่งที่มาของข้อมูล

พยากรณ์อากาศ

AerisWeather logo

For 48 hours/14 days forecast in the RainViewer app for iOS and Android, we use AerisWeather API.

ข้อมูลเรดาร์

ลิงก์สีน้ำเงินคือข้อมูลที่ RainViewer ใช้สำหรับสร้างแผนที่เรดาร์สำหรับแอปและ API

RainViewer logo RainViewer