ลิงก์

ด้านล่างนี้คือลิงก์ที่มีประโยชน์บางส่วนเกี่ยวกับเรดาร์ตรวจสภาพอากาศ รวมถึงวิธีการทำงาน วิธีการประมวลผลข้อมูล ฐานข้อมูลเรดาร์ต่าง ๆ และซอฟต์แวร์สำหรับการประมวลผลข้อมูลเรดาร์ และประเภทของฝน นอกจากนี้ โปรดไปที่หน้าแหล่งที่มา ของเรา ซึ่งประกอบด้วยลิงก์เรดาร์จำนวนมากที่เราได้พบ

ข้อมูลทั่วไป

ฐานข้อมูลเรดาร์ตรวจสภาพอากาศ

ข้อมูลทางเทคนิค

แหล่งที่มาข้อมูลสภาพอากาศ

ผู้สร้างเรดาร์ตรวจสภาพอากาศ

ตัวรวบรวมเรดาร์

โลโก้ RainViewer RainViewer