แผนที่สดเรดาร์ตรวจสภาพอากาศ Estonia

ที่ผ่านมา 00:00
การตั้งค่า
ฝังแผนที่นี้

คัดลอกข้อมูล snippet ด้านบนแล้ววางลงในเว็บไซต์ของคุณ

 • ฝน

  • มืดครึ้ม
  • ฝนตกปรอยๆ
  • ฝนตกเล็กน้อย
  • ฝนตกปานกลาง
  • ฝนปรอย ๆ
  • ลูกเห็บ
 • หิมะ

  • Light theme
  • ปานกลาง
  • หนัก

With the RainViewer app, weather events such as rain or snow will not ruin your plans for the day in Estonia. The app uses the weather radar data to send you timely alerts about the upcoming precipitation in your area. The weather forecast app also lets you find out how long the rain or snow will last and how intense it will be. To turn on the alerts in the RainViewer weather map settings, follow these instructions:

 1. Under “Map Customization”, tap “Notifications”.
 2. Switch on “Precipitation Alerts”.
 3. Select the notification timeframe, e.g. 30 minutes or 90 minutes, and the minimum precipitation intensity, such as light, moderate, or heavy.
 4. Specify if you would like to receive alerts for the radius around your locations.
 5. You can also define the time period during which RainViewer should not send you the notifications and customize the notifications for each location separately.

รายการที่มีเรดาร์ฝน Estonia ทั้งหมด

IDตำแหน่งที่ตั้ง
EE40Harku
EE41Sürgavere

แหล่งข้อมูล

RainViewer RainViewer