แผนที่สดเรดาร์ตรวจสภาพอากาศ Slovakia

ที่ผ่านมา 00:00
การตั้งค่า
ฝังแผนที่นี้

คัดลอกข้อมูล snippet ด้านบนแล้ววางลงในเว็บไซต์ของคุณ

 • ฝน

  • มืดครึ้ม
  • ฝนตกปรอยๆ
  • ฝนตกเล็กน้อย
  • ฝนตกปานกลาง
  • ฝนปรอย ๆ
  • ลูกเห็บ
 • หิมะ

  • Light theme
  • ปานกลาง
  • หนัก

Want to get an accurate weather forecast for Slovakia? The RainViewer service will help you to do it quickly and efficiently. Our service app has the widest weather radar coverage on the market. Therefore, you can easily check view a forecast for tomorrow exactly for a place where you live or travel – for example, Cordoba, Espora, Ezeiza, Las Lomitas, and many others. Just open RainViewer and follow these simple steps:

 1. To view a forecast for today, swipe up.
 2. In the upper section of the screen, there will be a short summary of the weather as of now, with the information about the upcoming precipitation, if it is expected.
 3. In the lower section of the screen, there will be you will see a weather forecast for the next 24 hours.
 4. To see a forecast for the week, tap “7 Days”.

รายการที่มีเรดาร์ฝน Slovakia ทั้งหมด

IDตำแหน่งที่ตั้ง
SKKHKojsovská Hola
SKKUKubinska Hola
SKMJMaly Javornik
SKSLSpani Laz

แหล่งข้อมูล

 • SHMU - Slovak Hydrometeorological Institute (EPSG:4326)
RainViewer RainViewer