เรดาร์ตรวจอากาศพร้อมแผนที่สดสำหรับ เกาหลีใต้

รายการพร้อมเรดาร์ฝนทั้งหมดของ เกาหลีใต้

IDตำแหน่งที่ตั้ง
KRBRIBaengnyeongdo
KRGNGGangneung
KRGSNGosan
KRPSNGudeoksan
KRKWKGwanaksan
KRGDKGwangdeoksan
KRIIAIncheon International Airport
KRJNIJindo
KRMYNMyeonbongsan
KRKSNOseongsan
KRSSPSeongsan

แหล่งข้อมูล

โลโก้ RainViewer RainViewer