Przypisane źródło danych

Prognoza pogody

Logo AerisWeather

Dla prognozy 48 godzinnej/14 dniowej w aplikacji RainViewer na systemy iOS i Android używamy AerisWeather API.

Baza danych radaru

Niebieskie odnośniki to te, których RainViewer używa do tworzenia mapy radarowej dla aplikacji oraz interfejsu API.

Logo RainViewer RainViewer