Przypisanie Źródło Danych

Prognoza pogody

AerisWeather

W przypadku prognozy 48 godzinnej/14 dniowej w aplikacji RainViewer na iOS i Androida używamy AerisWeather API.

Baza Danych Radaru

Niebieskie odnośniki to te, których RainViewer używa do tworzenia mapy radarowej dla aplikacji oraz interfejsu API.

RainViewer RainViewer