Przypisane źródło danych

Prognoza pogody

AerisWeather logo

For 48 hours/14 days forecast in the RainViewer app for iOS and Android, we use AerisWeather API.

Baza danych radaru

Niebieskie odnośniki to te, których RainViewer używa do tworzenia mapy radarowej dla aplikacji oraz interfejsu API.

RainViewer logo RainViewer