បើកលិខិតសម្រាប់ម្ចាស់ទិន្នន័យរ៉ាដាអាកាសធាតុ

សូម​គោរព​

ខ្ញុំ Oleksii ម្ចាស់ និងអ្នកបង្កើត RainViewer.com៖ សេវារ៉ាដាអាកាសធាតុពិភពលោក ដែលប្រមូលរូបភាពរ៉ាដាអាកាសធាតុដែលមាននៅលើអ៊ីនធឺណិត ហើយបញ្ចូលវាទៅក្នុងផែនទីចម្រុះដ៏ធំមួយ។

គំនិតចម្បងរបស់ RainViewer គឺការពេញនិយម និងការចែករំលែកទិន្នន័យសំខាន់ៗពីរ៉ាដាអាកាសធាតុ។ ផែនទីរបស់យើង និងរូបភាពរ៉ាដាដំណើរការដោយឡែកពីគ្នា អាចរកបានដោយឥតគិតថ្លៃ។ អ្នករាល់គ្នាអាចប្រើប្រាស់ផែនទី រូបថតដែលបានដំណើរការ និងម៉ាស៊ីនមេទិន្នន័យរបស់យើងដោយមិនស្ទាក់ស្ទើរ មានសំណួរ ឬរារាំងសូម្បីតែនៅក្នុងកម្មវិធី ឬវ៉ិបសាយថ៍ដាច់ដោយឡែកក៏ដោយ។ រូបភាពរ៉ាដាជួយដល់សហគមន៍ដ៏ធំនៃអ្នកឧតុនិយមដែលចូលចិត្តសិក្សា បង្កើន និងព្រមានមនុស្សអំពីអាកាសធាតុធ្ងន់ធ្ងរ។

ប្រសិនបើអ្នកជាម្ចាស់នៃទិន្នន័យរ៉ាដា យើងស្នើឱ្យអ្នករក្សាទិន្នន័យរ៉ាដាឱ្យបើកចំហ និងអាចចូលប្រើបានឱ្យបានយូរតាមដែលអាចធ្វើទៅបានក្នុងទម្រង់ណាមួយ។ ការចូលប្រើព័ត៌មានរ៉ាដានឹងអនុញ្ញាតឱ្យយើងផ្តល់ទិន្នន័យរ៉ាដាដោយមិនគិតថ្លៃដល់ចំនួនមនុស្សផ្សេងៗគ្នានៅជុំវិញពិភពលោក អាចចូលប្រើបានយ៉ាងងាយស្រួល ដោយមិនចាំបាច់មានបន្ទុកធ្ងន់សម្រាប់ម៉ាស៊ីនមេរបស់អ្នក។

ដូចគ្នានេះផងដែរ យើងអាចជួយអ្នកក្នុងការកែលម្អវ៉ិបសាយថ៍របស់អ្នក បង្កើតផែនទីដែលមានទម្ងន់ស្រាល រហ័ស និងងាយស្រួលប្រើជាមួយនឹងរូបភាពរ៉ាដារួម ឬតែមួយ រួមបញ្ចូលផែនទីរ៉ាដាពង្រីកមើលទៅល្អ ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីរបស់អ្នក បង្កើតគ្រោងពណ៌របស់អ្នក និងបម្រើរូបភាពរ៉ាដាពី ម៉ាស៊ីនមេរបស់យើងទៅកាន់កម្មវិធីរបស់អ្នកទាំងស្រុងដោយឥតគិតថ្លៃ។ យើង​អាច​ធ្វើ​ដូច្នេះ​បាន​ដោយ​សារ​យើង​ជឿ​ថា​ចំណេះដឹង​ណា​មួយ​គួរ​តែ​មាន​សម្រាប់​អ្នក​រាល់​គ្នា​ដោយ​ឥត​គិត​ថ្លៃ​នា​ពេល​បច្ចុប្បន្ន។ ដោយ​មាន​ចំណេះ​ដឹង​ដូច​គ្នា​និង​ការ​ប្រកួត​ប្រជែង​ជាធម្មតា ​យើង​អាច​រីក​ចម្រើន​និង​អភិវឌ្ឍ​ខ្លួន​យើង​បាន​លឿន​តាម​ដែល​អាច​ធ្វើ​បាន​។

សូមអរគុណពីសហគមន៍អ្នកស្រឡាញ់រ៉ាដាអាកាសធាតុសម្រាប់ការងាររបស់អ្នកទាំងអស់ដែលអ្នកកំពុងធ្វើសម្រាប់ឧតុនិយមជារៀងរាល់ថ្ងៃ។

ដោយក្តីគោរព

Oleksii Schastlyvyi, ក្រុមការងារ RainViewer

RainViewer logo RainViewer